چگونه جذاب باشیم؟ راهکارهای جذابیت گفتاری

برخی از افراد آن‌قدر جذاب صحبت می‌کنند که محال است از نشستن پای صحبت‌هایشان خسته شوید. این افراد بخش چشمگیری از این جذابیت را مدیون صدایشان هستند.

برای جذابیت گفتاری نکات زیر را در نظر بگیرید

چگونه جذاب باشیم - تکنیک‌های جذابیت گفتاری

با تمرین دادن صدایتان، می‌توانید مخاطب خود را‌ مجذوب خود کنید. با بررسی این ترفندها با ما همراه باشید:

 • کلمات را واضح ادا کنید: سرسری از روی ادای کلمات نگذرید.
 • صاف بنشینید و بایستید: در این صورت بهتر می‌توانید نفس بکشید و کلمات را تلفظ کنید.
 • آب کافی بنوشید: سیراب‌بودنِ بدن باعث تأمین رطوبت تارهای صوتی و جذابیت صدایتان می‌شود.
 • رسا صحبت کنید: نه خیلی آهسته، نه خیلی بلند! طوری صحبت کنید که صدایتان به‌راحتی شنیده شود.
 • پرحرارت صحبت کنید: خودتان را بپذیرید و نیت و محتوای کلامتان را هم‌سو با شخصیت واقعیتان طراحی کنید.
 • با گام صدای کنترل‌شده صحبت کنید: اگر روی نوسانات صدای خود مسلط شوید، مخاطب هم از شنیدن صدای شما احساس آرامش می‌کند.
 • نفس عمیق بکشید: اغلب مردم هنگام صحبت‌کردن تند و کم‌عمق نفس می‌کشند. گاهی هم نفس‌کشیدنِ غلط به‌علت اضطراب است که موجب می‌شود صدا جیغ‌جیغی و گوش‌آزار شنیده شود.
 • شمرده صحبت کنید: تند حرف زدن باعث می‌شود مخاطب از حرف‌های شما جا بماند و از جایی به‌بعد پیگیری صحبت‌های شما را رها کند. خیلی هم آهسته و خسته‌کننده حرف نزنید که مخاطب احساس یکنواختی کند.

در سخن‌گفتن باکلاس باشید

باکلاس صحبت کردن یکی از راه های جذابیت

برای اینکه باکلاس باشید، نکات متفاوتی وجود دارد که بخشی از آن به آداب سخن‌گفتن بازمی‌گردد. برای اینکه باکلاس صحبت کنید، توصیه‌های زیر را رعایت کنید:

 • بددهنی نکنید.
 • پشت‌سر دیگران بدگویی نکنید.
 • درمورد میزان درآمدتان حرف نزنید.
 • لحنتان را حتی در عصبانیت ملایم نگه دارید.
 • صدایتان بلندترین صدای جمع نباشد، چون این پیام را می‌رساند که به‌اندازه‌ی کافی اعتمادبه‌نفس ندارید.