اضطراب جنسی با فرد مبتلا چه می‌کند؟

نشانه‌های اضطراب جنسی

اضطراب عملکرد جنسی آمادگی ذهنی لازم برای برقراری رابطه سالم جنسی را از فرد مبتلا سلب می‌کند. در واقع، چنین شخصی مدام نگران است که حین برقراری رابطه جنسی چطور به نظر می‌رسد، آیا انتظار طرف مقابلش را به‌خوبی برطرف می‌کند یا خیر، و نگرانی‌ها و دلهره‌های پیاپی دیگر. و تمامی لذت و اشتیاقی که در ماهیت روابط جنسی است برای او آزاردهنده خواهد شد.

متأسفانه گاهی اضطراب جنسی شدت بیشتری می‌گیرد و برای کسی که گرفتار آن است، چرخه عذاب‌آوری درست می‌کند. ممکن است اضطراب از بابت برقراری رابطه جنسی به حدی شود که عملا سبب ناتوانی در برقراری رابطه شود. این ناتوانی خود سبب شدت‌گرفتن اضطراب عملکرد جنسی می‌شود و به همین منوال، این دو باعث تشدید همدیگر می‌شوند.

گاهی میزان اضطراب و ناراحتی برای برخی از کسانی که گرفتار اضطراب جنسی‌اند به حدی می‌رسد که به‌کلی از برقراری رابطه جنسی صرف‌نظر می‌کنند.

شاید بهترین راه غلبه بر اضطراب جنسی این باشد که اضطراب را «علامت» بدانیم، نه «بیماری» یا «اختلال». در واقع، علامتی که خود علت و سبب دیگری دارد. شناخت علت یا علت‌های اصلی گرفتاری به این اضطراب و یافتن راه چاره برای آنها شاید راه رهایی از اضطراب و دلهره مرتبط با رابطه جنسی باشد.