پیشینه‌ی استایل مینیمال

پس از چندین دهه فراز و فرود در صنعت مد، در دهه‌ی نود میلادی، مفاهیم جدیدی از زیبایی شناسی در صنعت مد وارد شد؛ مفاهیمی که بر خطوط و برش‌های ساده و متناسب و طرح‌های متوازن متمرکز شده بودند.

به لطف طراحان مطرح ژاپنی، برخی از اولین ترندهای مد مینیمالیستی در اواخر دهه‌ی هشتاد میلادی ظهور کردند. آن‌ها بر استفاده از طرح‌های تمام مشکی و همچنین طرح‌های سایه روشن در طراحی‌های لباس تاکید می‌کردند و تمرکز بر روی سادگی و تناسب خطوط و برش‌ها، زیبایی سنتی ژاپنی را در اذهان تداعی می‌کرد.

پس از مدتی در اروپا نیز برخی طراحان روندی مینیمالیستی را در طراحی مد پیش گرفتند و پس از آن در امریکا نیز طراحانی مانند «کلوین کلاین» این روند را ادامه دادند.