۸. درخت زبان‌گنجشک زینتی یا گل برفی (Fringe tree)

درختان زینتی مقاوم به سرما - درخت برف ریزان

درخت زبان‌گنجشک زینتی از درختان زینتی مقاوم به سرما است. این گیاه خوشه‌های زمستانی شگفت‌انگیزی با گل‌های سفید آویزان و گلبرگ‌های بلند دارد. این گل‌ها، مانند رشته‌های نخ، هفته‌ها درخت را می‌پوشانند. جلوه این درخت زمانی بیشتر می‌شود که در زمینه‌ای از گیاهان همیشه‌سبز تیره کاشته شود.

درخت زبان‌گنجشک زینتی با وضعیت شهری سازگار است و پس از پیوندزدن به‌خوبی ریشه می‌زند. این گیاه معمولا به‌صورت درخت کوچکی است که ۳ تا ۵ متر ارتفاع دارد؛ ولی در طبیعت ارتفاعش به ۱۰ متر نیز می‌رسد.