۵. ماهونیا (Mahonia)

درختان زینتی مقاوم به سرما - ماهونیا

این درختچه همیشه‌سبز، که از اعضای تیره زرشکیان است، برگ‌هایی چرمی دارد با دندانه‌هایی تیز و ساقه‌هایی کوچک و زیبا. دسته‌های بزرگی از گل‌های زرد معطر در اواخر پاییز تا اوایل زمستان روی این درختچه همیشه‌سبز ظاهر می‌شوند. این گل‌ها در نهایت به میوه‌های مومی شبیه انگور تبدیل می‌شوند.

ماهونیای ژاپنی و Holly Grapes از نام‌های دیگر این گیاه است. در زمان کاشت، نوعی را خریداری کنید که بتواند در زمستان‌های منطقه شما دوام بیاورد.