۴. بیدمشک (Pussy Willow)

درختان زینتی مقاوم به سرما - درخت بیدمشک

شاید درخت بیدمشک گل‌های بزرگ و جذابی نداشته باشد، ولی گل‌آذین‌های دم‌گربه‌ایِ کرکی‌ و بانمکی دارد که در اواخر زمستان و اوایل بهار روی ساقه‌های برهنه آن پدیدار می‌شوند. این گل‌آذین‌ها نشان می‌دهند که تا بهار فاصله چندانی نداریم.