۳. فندق افسون‌گر (Witch Hazel)

درختان زینتی مقاوم به سرما - فندق افسونگر

از بهمن یا اسفند، حتی در سردترین مناطق نیز گل‌های عجیب این گیاه روی شاخه‌های برهنه آن ظاهر می‌شوند. این گیاه به‌خاطر ظاهر عجیبش انتخاب جالبی برای باغچه شما خواهد بود. حتما باید نوعی را بکارید که در زمستان گل می‌دهد؛ زیرا انواع مختلفی از این گیاه وجود دارد.