۲. راج زمستانی (Winterberry)

درختان زینتی مقاوم به سرما - راج زمستانی

بعضی از انواع راج زمستانی برگ‌ریزند و در زمستان برگ‌هایشان می‌ریزد. بعضی نیز همیشه‌سبزند و برگ‌هایشان را حفظ می‌کنند. فرقی نمی‌کند که کدام نوع را بکارید؛ زیرا در پس‌زمینه برفی، میوه‌های قرمز و زیبای این گیاه رنگ چشم‌نوازی را به منظره زمستانی می‌بخشند.

حتما توجه داشته باشید که گیاه گرده‌افشان «نر» را نیز خریداری کنید و هر دو نوع نر و مادۀ گیاه را بکارید تا گرده‌افشانی انجام شود و درختچه‌ها میوه بدهند.