۱۵. گل‌یخ (chimonanthus praecox)

گل یخ - درختان زینتی مقاوم به سرما

گل‌یخ در ماه‌های دیگر سال درختچه کوچکی است که برگ‌های نیزه‌مانند عادی دارد؛ ولی با سردترشدن هوا و بلندشدن شب‌ها، شاخه‌های گیاه به رنگ برنز درمی‌آیند و برگ‌هایش را از دست می‌دهد و به‌جای آنها، گل‌های زرد ستاره‌ای شکل کاغذی ظاهر می‌شوند. این گل‌های زیبا عطر دل‌نشینی نیز دارند.