۱۳. افرای قرمز (Red Maple)

درختان زینتی مقاوم به سرما - افرای قرمز

تمام قسمت‌های افرای قرمز (یعنی شاخه‌ها، ساقه‌ها، جوانه‌ها، گل‌ها، برگ‌ها و میوه‌ها) همگی قرمزند. افرای قرمز گیاهی عالی برای باغ است؛ ولی نسبت به آفات و بیماری‌ها در امان نیست. مشکلات معمول شامل سرطان درخت، لکه برگ (leaf spot) و کپک است. در صورت بروز علائم و نشانه‌ها، فورا باید درمان را شروع کنید.