چرخه قاعدگی از کی دوباره شروع می شود؟

معمولا اگر به بچه شیر ندهید، بعد از گذشت ۶ تا ۸ هفته بعد از زایمان دوباره پریود می شوید. اگر به بچه شیر دهید، زمان شروع مجدد پریود متغیر است. ممکن است کسانی که نوزاد را فقط با شیر خود تغذیه می کنند، تمام مدتی که به بچه شیر می دهند اصلا پریود نشوند. دسته دیگر، چه شیر بدهند یا نه، بعد از چند ماه دوباره پریود می شوند.

اگر زایمان طبیعی کرده باشید و پریود بلافاصله بعد از زایمان شروع شود، پزشک توصیه می کند در اولین پریود بعد از زایمان از تامپون استفاده نکنید.

زیرا بدن هنوز در دوران نقاهت است و تامپون باعث ایجاد جراحت می شود. بعد از گذشت شش هفته از زایمان، از پزشک بپرسید آیا استفاده از تامپون بلامانع است یا خیر.

پریود بعد از زایمانمعمولا مادرانی که به بچه شیر می دهند به دلیل ترشح برخی هورمون ها دیرتر پریود می شوند.