چرا زنانی که به بچه شیر می دهند دیر پریود می شوند؟

معمولا زنانی که به بچه شیر می دهند به دلیل هورمون های بدن دیرتر پریود می شوند. پرولاکتین، هورمون مورد نیاز برای تولید شیر، هورمون های تولید مثل را سرکوب می کند. در نتیجه، عمل تخمک گذاری یا آزاد شدن تخمک برای باروری انجام نمی شود. بدون این فرایند، قاعدگی اتفاق نمی‌افتد.