پریود بعد از زایمان چه تغییراتی می کند؟

احتمال این که قاعدگی بعد از زایمان با قاعدگی قبل از زایمان فرق داشته باشد وجود دارد. بدن دوباره می خواهد به قاعدگی عادت کند. ممکن است تغییرات زیر را تجربه کنید:

  • گرفتگی شدیدتر یا کمتر از وضعیت معمول
  • لخته خون های کوچک
  • خونریزی شدیدتر
  • قطع و شروع مجدد خونریزی
  • افزایش درد
  • نامنظم شدن بازه چرخه

ممکن است اولین قاعدگی بعد از زایمان شدیدتر از قاعدگی های قبل باشد. همچنین به این خاطر که قسمت های بیشتری از دیواره رحم باید بریزد، گرفتگی بیشتری تجربه می کنید. با تداوم چرخه قاعدگی، این تغییرات کمتر می شود. در موارد نادر، مشکلاتی مانند تیروئید یا آدنومیوز باعث خونریزی شدید بعد از زایمان می شود. به ضخیم شدن دیواره رحم آدنومیوز می گویند.

زنانی که قبل از حاملگی دچار آدنومیوز بودند، بعد از زایمان دچار خونریزی کمتر می شوند. خونریزی کم نیز ناشی از دو وضعیت نادر است: سندرم آشرمن و سندرم شیهان. سندرم آشرمن باعث زخم بافت رحم می شود. سندرم شیهان ناشی از آسیب دیدن غده هیپوفیز است که در اثر از دست رفتن خون زیاد رخ می دهد.