از قاعدگی بعد از زایمان باید چه انتظاری داشت؟

چه زایمان طبیعی کرده باشید چه سزارین، خونریزی و ترشحات واژن را بعد از زایمان تجربه می کنید. بدن خون و بافت دیواره رحم در دوران حاملگی را خارج می کند.

طی چند هفته اول، خونریزی شدیدتر و به صورت لخته خون است. با گذشت زمان، این خونریزی راه را برای ترشحات واژن به نام نفاس باز می کند. به مایع بدن که می تواند بی رنگ، خامه ای یا قرمز باشد، نفاس می گویند.

ممکن است این ترشحات تا ۶ هفته ادامه داشته باشد که اگر به بچه شیر ندهید، قاعدگی از این زمان دوباره شروع می شود. اگر ترشحات ظاهر نفاس داشته باشد، مدتی بند بیاید و بعد دچار خونریزی شوید، احتمالا پریود شده اید. اگر مطمئن نیستید خونریزی مربوط به حاملگی است یا قاعدگی، با چند روش زیر می توانید مطمئن شوید:

  • معمولا یک هفته بعد از زایمان رنگ نفاس قرمز روشن نیست. بلکه روشن تر است و ممکن است ظاهر سفید یا آبکی داشته باشد. احتمالا خونریزی قرمز که بعد از گذشت ۶ هفته یا بیشتر از زایمان شروع می شود، قاعدگی است.
  • خونریزی مربوط به حاملگی با افزایش فعالیت بیشتر می شود. اگر ترشحات با تحرک افزایش و هنگام استراحت کاهش می یابد، احتمالا نفاس است.
  • نفاس کمی هم بودار است. از آن جایی که با بافت باقی مانده از حاملگی مخلوط شده، بوی «شیرین» دارد. اگر ترشحات بدبو دارید، به پزشک اطلاع دهید.

منظم شدن چرخه قاعدگی بعد از زایمان نیز طول می کشد. ممکن است یک ماه پریود شوید، ماه بعد چرخه قاعدگی اتفاق نیفتد و در ماه سوم زودتر از موعد پریود شوید.

طی یک سال اول بعد از زایمان، نوسان مدت زمان پریود، فاصله بین چرخه قاعدگی و شدت خونریزی طبیعی است. مخصوصا اگر به بچه شیر می دهید، این وضعیت صادق است.

چرخه قاعدگی اکثر زنان بعد از زایمان به فاصله طبیعی ۲۱ تا ۳۵ روز و خونریزی به مدت ۲ تا ۷ روز اتفاق می افتد. ممکن است چرخه قاعدگی نسبت به دوران قبل از حاملگی تغییر کند.