نرخ بروز فتق برشی بعد از سزارین چیست؟

تحقیقی که در مجله PLoS One منتشر شد حاکی از این است که از هر هزار عمل سزارین، دو مورد منجر به بروز فتق می شود که ظرف ۱۰ سال بعد از زایمان به جراحی نیاز دارند.

احتمال این که زنان بیشتری بعد از سزارین دچار فتق شوند وجود دارد اما ممکن است تا مدت ها جراحی نکنند یا هیچ وقت این کار را انجام ندهند.

براساس همین تحقیق، احتمال بروز فتق بعد از سزارین در زنانی که جای برش عملشان عمودی است بیشتر از زنانی است که تحت برش افقی قرار می گیرند. نیمی از فتق های پس از سزارین ظرف یک سال باعث بروز علامت شدند.

این فتق برشی نوعی فتق شکمی است. یعنی فتق از عضلات شکم بیرون می زند. حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از موارد فتق در این دسته قرار می گیرند.

فتق بعد از سزاریناز مهمترین علائم فتق بعد از سزارین، برآمدگی شکم، درد و ناراحتی و تهوع و استفراغ است.