علائم فتق بعد از سزارین

برآمدگی شکم

شایع ترین علامت فتق بعد از سزارین برآمدگی بافتی است که به نظر می رسد از ناحیه زخم جراحی بیرون آمده است. یا ممکن است در محل زخم یا اطراف آن متوجه برآمدگی پوست شوید.

همیشه فتق بلافاصله بعد از زایمان سزارین رخ نمی دهد بنابراین ممکن است چند ماه بعد از زایمان متوجه این برآمدگی شوید. معمولا در شرایط زیر بیشتر به چشم می آید:

  • وقتی صاف می ایستید
  • وقتی فعالیت فیزیکی، مثل بلند کردن شیء، انجام می دهید
  • وقتی سرفه می کنید

پوست شکم (جایی که رحم بعد از زایمان کوچک می شود) شل، تورفته یا برآمده می شود. به همین دلیل به سختی می توان تشخیص داد آیا فرد دچار علائم فتق است یا صرفا پوست بعد از سزارین در حال ترمیم است.

احساس درد یا ناراحتی

گاهی فتق برشی باعث احساس درد یا ناراحتی می شود (مخصوصا وقتی برآمدگی شکم بارزتر است). کسی که به تازگی مادر شده، به سختی می تواند متوجه این علامت شود. فرایند درمان بعد از سزارین باعث حس درد و ناراحتی می شود. اما احساس ناراحتی ناشی از فتق بیشتر از پروسه درمان بعد از سزارین طول می کشد.

حالت تهوع و یا یبوست

فتق برشی ناحیه دور شکم را تحت الشعاع قرار می دهد بنابراین باعث ناراحتی مزاج می شود. این وضعیت شامل حالت تهوع و حتی استفراغ است. یبوست از دیگر علائم به هم خوردن مزاج است زیرا فتق باعث جابه جایی روده می شود. درنتیجه، تخلیه روده با مشکل روبه رو خواهد شد.