عامل شیردهی

طبق نظریات، شیردهی بازگشت چرخه قاعدگی را، مخصوصا طی شش ماه اول بعد از زایمان، به تاخیر می‌اندازد. بعضی از زنان با فرض به این که هنگام شیردهی چرخه قاعدگی برنمی گردد، از این روش به عنوان راهی برای جلوگیری از بارداری استفاده می کنند که روش آمنوره شیردهی (LAM) نام دارد.

اما این که شیردهی دقیقا تا چه مدت بازگشت قدرت باروری را به تاخیر می اندازد، متغیر است و به تناوب شیر خوردن نوزاد، مدت زمان خواب نوزاد و عوامل محیطی زیر بستگی دارد:

  • اختلال خواب
  • بیماری
  • استرس

هر فرد با دیگری فرق می کند. مثلا، من تا هشت یا نه ماه بعد از زایمان پریود نشدم. اما یکی از دوستانم که او هم به نوزاد خود شیر می داد، فقط شش هفته بعد از زایمان پریود شد.

اگرچه پزشکان تایید می کنند که تاخیر چرخه قاعدگی به دلیل شیردهی در این زمینه موثر است، لازم به ذکر است که انتخاب LAM به عنوان روشی برای پیشگیری از بارداری زمانی بیشترین تاثیر را دارد که نوزاد:

  • زیر ۶ ماه باشد
  • فقط از پستان مادر تغذیه شود؛ نه از شیشه شیر، پستانک یا غذاهای دیگر
  • فقط زمانی که گرسنه است شیر بخورد
  • هنوز شب ها شیر بخورد
  • روزی حداقل شش بار شیر بخورد
  • روزی حداقل ۶۰ دقیقه شیر بخورد

یادتان باشد هرگونه نوسان و تغییر در روتین شیردهی، مثلا خوابیدن نوزاد در طول شب، می تواند باعث بازگشت چرخه قاعدگی شود. محض احتیاط، بعد از ۹ هفته فقط روی شیردهی به عنوان روشی برای پیشگیری از حاملگی تکیه نکنید.