بازگشت قدرت باروری

اینکه چقدر طول می کشد تا مجددا حامله شوید به این بستگی دارد که به بچه شیر می دهید یا خیر.

شیردهی و هورمون مربوط به تولید شیر، تخمک گذاری مجدد را سرکوب می کند.

اگر به بچه شیر نمی دهید، معمولا تخمک گذاری در اکثر زنان حداقل تا شش هفته بعد از زایمان شروع نمی شود. شواهد یک تحقیق در سال ۲۰۱۱ حاکی از این بود که به طور میانگین تخمک گذاری زنانی که به بچه شیر نمی دهند از روز ۷۴ بعد از زایمان دوباره شروع می شود. اما بازه زمانی شروع تخمک گذاری و طبیعی بودن آن (یعنی تخمک گذاری که منجر به حاملگی شود) به شدت متغیر بود.

تخمک گذاری قبل از بازگشت قاعدگی شروع می شود. به همین دلیل، اگر در تلاش برای پیشگیری از حاملگی باشد، ممکن است متوجه علائم تخمک گذاری نشود. بدین ترتیب، بعضی از زنان بدون شروع قاعدگی بین دو حاملگی، باردار می شوند.