پوشیدن سوتین در شب؛ درست یا غلط؟

بر اساس پژوهشی قدیمی در سال ۲۰۰۰، پوشیدن سوتین یا سایر لباس‌های تنگ در شب ممکن است روی چرخه خواب و بیداری فرد اثر بگذارد. پژوهشگران دریافتند که فشار ناشی از لباس‌های تنگ در شب ممکن است دمای مرکزی بدن را افزایش و ملاتونین را کاهش بدهد. ملاتونین هورمونی است که چرخه خواب و بیداری را تنظیم می‌کند. کاهش ملاتونین روی کیفیت خواب اثرگذار است.

البته این پژوهش در مقیاس کوچک و روی ۱۰ شرکت‌کننده و در مدت ۵۸ ساعت انجام شده است. برای رسیدن به نتایج قطعی، باید پژوهش‌هایی با جامعه آماری بیشتر و مدت‌زمان طولانی‌تر انجام شود.