استفاده از سوتین‌های ورزشی

نپوشیدن سوتین یا پوشیدن سوتینی با سایز نامناسب ممکن است مانعی برای ورزش کردن بعضی افراد باشد. ورزش‌نکردن نیز طیفی از مشکلات مربوط به سلامتی را ایجاد کند. پژوهشی بین ۲۴۹ خانم انجام شد که ۱۷ درصدشان اشاره کردند سینه‌ها مانعی برای ورزش‌کردن‌اند. بعضی از دلایل این موضوع در زیر آورده شده است:

  • پیدانکردن سوتین ورزشی مناسب؛
  • خجالت ناشی از تکان‌خوردن سینه‌ها حین ورزش؛
  • افزایش درد سینه ناشی از ورزش شدید و عدم حمایت کافی از سینه.

افزایش اطلاعات شرکت‌کننده‌ها درمورد سلامتی سینه موجب افزایش استفاده آنها از سوتین ورزشی شد و میزان ورزش بین داوطلبان هم بیشتر شد.

حین خرید سوتین ورزشی، باید گزینه‌ای را انتخاب کنید که بیشترین حمایت‌کنندگی را داشته باشند. پژوهشی درمورد اثر پوشیدن سوتین ورزشی در زمان دویدن انجام شد. یافته‌های آن نشان می‌دهد سوتینی که بیشترین حمایت‌کنندگی را دارد درد سینه را به‌‌خصوص در افرادی که سینه‌های بزرگ‌تری دارند کاهش می‌دهد.