آیا سفیده‌ی تخم‌مرغ چین و چروک پیشانی را کاهش می‌دهد؟

سفیده‌ی تخم‌مرغ به عنوان یک روش خانگی متداول برای سفت و محکم کردن پوست استفاده می‌شود در نتیجه به کاهش چین و چروک پیشانی کمک می‌کند. با این وجود تاثیر سفیده‌ی تخم‌مرغ بر پوست موقتی است و با برطرف شدن رطوبت، خطوط دوباره ظاهر خواهند شد. با این اوصاف برخی از مطالعات استفاده از کرم‌هایی که حاوی سفیده‌ی تخم‌مرغ هستند را به منظور کاهش چین و چروک پیشانی تایید می‌کنند. به تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است.