آیا تمرینات عضلانی صورت به کنترل چین و چروک پیشانی کمک می‌کنند؟

صورت دارای عضلات و ماهیچه‌های مختلفی در گونه‌ها، پیشانی و اطراف چشم است. باور بر این است که با نرمش دادن این عضلات به صورت منظم و تحت کنترل، بتوان چین و چروک صورت را کاهش داد. با این وجود به تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است.