مراقبت‌های عمومی بعد از بوتاکس کدام‌اند؟

توصیه های بعد از بوتاکس

هدف اصلی مراقبت های بعد از بوتاکس این است که از درمان بیشترین نتیجه را بگیریم. همچنین مراقبت بعد از تزریق کمک می‌کند احتمال کبودی و انتقال مایع به بخش‌های دیگر به حداقل برسد. به‌طور کلی، بعد از بوتاکس خوب است که:

  • به آرامی صورت خود را نرمش دهید؛
  • بعد از تزریق تا پایان روز استراحت کنید؛
  • ناحیه درمان‌شده را به حال خود بگذارید؛
  • ضربان قلب خود را در حد طبیعی نگه دارید؛
  • ناحیه‌ای را که تزریق کرده‌اید لمس نکنید، نمالید و به آن فشار وارد نکنید.

ولی می‌توانید برای مراقبت حرفه‌ای‌تر، مراحلی را که در ادامه گفته می‌شود رعایت کنید: