پنجمین سمپوزیوم بین المللی كاربرد تصويربرداری در تحقيقات پيش بالينی

 • هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
 • زمان: چهارشنبه و پنجشنبه 26 و 27 مرداد ماه 1401
 • ظرفیت باقی مانده: 100 نفر
پنجمین سمپوزیوم بین المللی كاربرد تصويربرداری در تحقيقات پيش بالينی

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Preclinical imaging of cancer biology with combined positron emission tomography and magnetic resonance

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 17 خرداد ماه ساعت 19-20
 • ظرفیت باقی مانده: 45 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Preclinical imaging of cancer biology with combined positron emission tomography and magnetic resonance

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Multimodal imaging in animal models of Alzheimer’s disease

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 20 اردیبهشت ماه ساعت 19-20
 • ظرفیت باقی مانده: 42 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Multimodal imaging in animal models of Alzheimer’s disease

سخنرانی علمی با موضوع: The role of contrast agents in Medical Imaging

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 10 خرداد ماه ساعت 19-20
 • ظرفیت باقی مانده: 22 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: The role of contrast agents in Medical Imaging

سخنرانی علمی با موضوع: نقش تصویربرداری پیش بالینی ام آر آی در درمان‌ های ترکیبی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 27 اردیبهشت ماه ساعت 19-20
 • ظرفیت باقی مانده: 10 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: نقش تصویربرداری پیش بالینی ام آر آی در درمان‌ های ترکیبی