کارگاه آموزشی تئوری و عملی «اصول مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی»

 • هزینه ثبت نام: 750,000 تومان
 • زمان: سه شنبه 23 فروردین ماه ساعت 10-14
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
کارگاه آموزشی تئوری و عملی «اصول مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی»

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 25 اسفند ماه ساعت 16-17
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با موضوع: Nuclear imaging to diagnosis

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 17 اسفند ماه ساعت 19-20
 • ظرفیت باقی مانده: -1 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: Nuclear imaging to diagnosis

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 27 بهمن ماه ساعت 16-17
 • ظرفیت باقی مانده: 4 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با موضوع: بررسی اثر پلاسماتراپی روی سرطان مغزی گلیوبلاستوما به روش پت اسکن

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 21 دی ماه ساعت 19-20
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: بررسی اثر پلاسماتراپی روی سرطان مغزی گلیوبلاستوما به روش پت اسکن

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 29 دی ماه ساعت 16-17
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با موضوع: توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی در تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 12 بهمن ماه ساعت 19-20
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی در تصویربرداری پیش بالینی

TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری MRI و کاربردهای آن در پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: 300,000 تومان
 • زمان: جلسه ششم: چهارشنبه 18 اسفند ماه ساعت 19- 21
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری MRI و کاربردهای آن در پیش بالینی

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 24 آذر ماه ساعت 16-17
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با موضوع: Role of Stem Cell Therapy in Uterus Regeneration

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 23 آذر ماه ساعت 19-20
 • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: Role of Stem Cell Therapy in Uterus Regeneration