پنجمین سمپوزیوم بین المللی كاربرد تصويربرداری در تحقيقات پيش بالينی

 • هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
 • زمان: چهارشنبه و پنجشنبه 26 و 27 مرداد ماه 1401
 • ظرفیت باقی مانده: 100 نفر
پنجمین سمپوزیوم بین المللی كاربرد تصويربرداری در تحقيقات پيش بالينی

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Preclinical imaging of cancer biology with combined positron emission tomography and magnetic resonance

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 17 خرداد ماه ساعت 19-20
 • ظرفیت باقی مانده: 45 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Preclinical imaging of cancer biology with combined positron emission tomography and magnetic resonance

سخنرانی علمی با موضوع: The role of contrast agents in Medical Imaging

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 10 خرداد ماه ساعت 19-20
 • ظرفیت باقی مانده: 22 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: The role of contrast agents in Medical Imaging

سخنرانی علمی با موضوع: نقش تصویربرداری پیش بالینی ام آر آی در درمان‌ های ترکیبی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 27 اردیبهشت ماه ساعت 19-20
 • ظرفیت باقی مانده: 10 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: نقش تصویربرداری پیش بالینی ام آر آی در درمان‌ های ترکیبی

کارگاه آموزشی تئوری و عملی «اصول مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی»

 • هزینه ثبت نام: 750,000 تومان
 • زمان: سه شنبه 23 فروردین ماه ساعت 10-14
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
کارگاه آموزشی تئوری و عملی «اصول مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی»

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 25 اسفند ماه ساعت 16-17
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری MRI و کاربردهای آن در پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: 300,000 تومان
 • زمان: جلسه ششم: چهارشنبه 18 اسفند ماه ساعت 19- 21
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری MRI و کاربردهای آن در پیش بالینی

سخنرانی علمی با موضوع: Nuclear imaging to diagnosis

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 17 اسفند ماه ساعت 19-20
 • ظرفیت باقی مانده: -1 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: Nuclear imaging to diagnosis

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 27 بهمن ماه ساعت 16-17
 • ظرفیت باقی مانده: 4 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با موضوع: توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی در تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 12 بهمن ماه ساعت 19-20
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی در تصویربرداری پیش بالینی