مسئولان وزارت بهداشت مالزی از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند.

23 بهمن 1400 | 120 بازدید
تعاملات دو سویه و همچنین خریداری تجهیزات ساخت ایران زمینه تاسیس مرکزی مشابه آزمایشگاه پیش بالینی در مالزی را فراهم می کند.
مسئولان وزارت بهداشت مالزی از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران آزمایشگاه پیش بالینی، مدیر عامل گروه دارویی FOMEMA زیر نظر وزارت بهداشت مالزی، رئیس دپارتمان داروسازی دانشگاه IIUM، مدیر و معاون گروه کلان داده دانشگاه MARA (UiTM) و هیئت همراه  10 بهمن  1400 از بخش‌های مختلف آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند.

این بازدید که با حضور دکتر سعید سرکاررئیس پژوهشکده فناوری­‌ها و تجهیزات پیشرفته پزشکی و دکتر محمدرضا آی رئیس، دکتر حسین قدیری معاون اجرایی آزمایشگاه پیش بالینی صورت گرفت، این هیئت با تجهیزات مختلف آزمایشگاه، تصاویر اخذ شده با دستگاه‌های تصویربرداری پیش‌بالینی و ویژگی‌های آن‌ها آشنا شد.

راضیه سلگی مدیر امور آزمایشگاه‌های آزمایشگاه پیش بالینی در این دیدار به کاربردهای مختلف تصویربرداری پیش بالینی اشاره و در ادامه از ویژگی‌های برجسته این آزمایشگاه نسبت به آزمایشگاه‌های موجود در جهان در این دانش از جمله دانش‌بنیان بودن اساس این مرکز، اختصاصی بودن دستگاه‌ها، وجود اتاق عمل جداگانه برای حیوانات صحبت کرد.
تیم بازدید کننده در این نشست به رئیس آزمایشگاه پیش بالینی به رسم تشکر لوح یادبودی اهدا کردند.
در پایان مدیر و معاون گروه کلان داده دانشگاه MARA (UiTM)  ضمن تشکر از هیئت رئیسه جهت فراهم‌ کردن شرایط با کیفیت در این آزمایشگاه افزود میتوان با تعاملات دوسویه در زمینه های مرتبط با مدیریت منابع انسانی، تبادل دانشجو و خریداری تجهیزات ساخت ایران مرکزی مشابه در مالزی راه اندازی کرد.

تصاویر