نانوذرات فلورسنت نوری و اشعه ایکس برای تصویربرداری زیستی دو حالته

30 مهر 1400 | 37 بازدید
نانوذرات فلورسنت نوری و اشعه ایکس برای تصویربرداری زیستی دو حالته

یک تیم تحقیقاتی در سوئد گزارش داد که ذرات با اندازه نانو به روشی جدید برای بهبود تشخیص تومورهای داخل بدن و بافت بیوپسی مهندسی شده‌اند. این پیشرفت می‌تواند تومورهای اولیه در حد چند میلی‌متر را با دوزهای کمتر اشعه شناسایی کند.

سه  نانوساختار مختلف به عنوان عوامل کنتراست‌زای دوگانه برای تصویربرداری نوری و اشعه ایکس فلورسانس (XFCT) ارائه شده‌اند. هسته نانوساختار شامل مواد کنتراست‌زا XFCT است (از جمله سرامیک مولیبیدن MoO2، و نانوذرات فلزی Rh  و Ru) که با SiO2 با هدف افزایش زیست‌سازگاری نانوساختار و ایجاد یک زیر ساخت برای اتصال فلولفور Cy5.5، پوشش داده شده‌اند. آزمایشات بر روی یک رده سلولی ماکروفاژ (RAW 264.7) انجام شدند.

سپس ویژگی‌های چند‌گانه نانوذرات core-shell طراحی شده برای ورود  به سلول در شرایط in-vitro با میکروسکوپ کانفوکال بررسی و ردیابی شد. XFCT تصویربرداری چندوجهی برای مطالعات با هدف‌های بیولوژیکی مختلف بصورت in-vivo تایید نمود.

این مطالعه با بکارگیری سیگنال‌های فلورسانس اشعه ایکس، تشخیص تجمع عوامل کنتراست‌زا در حدود چند میلی‌متر را بصورت تصویربرداری پیش‌بالینی whole-body  فراهم نمود. ترکیب ویژگی‌های نوری و پرتو ایکس فلوئورسانس، امکان تصویربرداری ماکروسکوپی و میکروسکوپی را با استفاده از این نانوذرات فراهم کرده است.

 

لینک خبر

 

تیم علمی:

باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهرانتیم کاربرد نانوتکنولوژی در تصویربرداری پیش بالینی 

 

تهیه کننده خبر:

فرزانه قربانی، دکترای تخصصی فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

تایید کننده خبر (منتور):

دکتر الهام بیدرام، استادیار گروه آسیب شناسی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تصاویر