طبقه‌بندی بیماری قارچ ‌سیاه در مبتلایان ناحیه‌ی سر و گردن در تصاویر MRI پس از ابتلا به کووید19

03 اردیبهشت 1401 | 54 بازدید
طبقه‌بندی بیماری قارچ ‌سیاه در مبتلایان ناحیه‌ی سر و گردن در تصاویر MRI پس از ابتلا به کووید19

مبتلایان به کووید19 مستعد ابتلا به عفونت‌ها به‌ویژه قارچ‌ سیاه هستند. قارچ ‌سیاه یک عفونت قارچی است که ارتباط آن با کووید19، کورتیکواستروئید و بیماری‌های تضعیف‌کننده‌ی سیستم ‌ایمنی مثل دیابت ‌ملیتوس مشخص شده‌است. تشخیص قارچ‌ سیاه با بررسی‌های کلینیکی، پاتولوژی و تصویربرداری امکان پذیر است.

 63 بیمار با سابقه‌ی کووید19 و قارچ‌ سیاه، تحت  MRIقرار گرفتند. سه رادیولوژیست جداگانه‌ تصاویر را از منظر درگیری قارچ‌ سیاه، درگیری سینونازال، گسترش ‌خارج سینوسی مورد ارزیابی قرار دادند و با رویکردی‌ سیستماتیک درجه‌بندی کردند.

محدوده‌ی درگیری قارچ‌ سیاه در تصاویر MRI شامل موارد زیر می‌شود: موکورمایکوزیس سینونازال موضعی، موکورمایکوزیس سینونازال با درگیری بافت ‌نرم ماگزیلوفیشیال و موکورمایکوزیس سینونازال با درگیری استخوانی ماگزیلوفیشیال. گسترش خارج ‌سینوسی به حفره‌ی چشم و مغز ارتباط مشخصی با درگیری سینوس‌های اتموئید خلفی و اسفنوئید و مناطق ماگزیلوفیشیال ندارد.

مراحل بیماری براساس تصاویر MRI شامل 4 استیج می‌شود. درگیری استخوانی و استیج بیماری براساس MRI ارتباط قابل‌توجهی با میزان مرگ‌ومیر بیماران دارد. این مطالعه رویکردی سیستماتیک را برای ارزیابی MRI در   بیماران با سابقه‌ی ابتلا به کووید 19، که به قارچ‌ سیاه در سروگردن مبتلا شدند، ارائه می‌دهد. این سیستم درجه‌بندی از قارچ ‌سیاه، که از نظر تشخیصی قابل اعتماد و برمبنای تصویربرداری است در افزایش دقت گزارش‌تصویربرداری‌‌های MRI مؤثر می‌باشد.

 

لینک خبر

 

تیم علمی:

 تیم دندانپزشکی باشگاه پژوهشگران آزمایشگاه پیش ‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تهیه کننده خبر:

زهره مرادی پور، دانشجوی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تایید کننده خبر (منتور):

دکتر کوثر رمضانی، متخصص رادیولوژی فک و صورت، استادیار دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تصاویر